היתה


זוג בשקיעה

פעם, לפני רגע

התמזגנו בשחור ולבן.

הלכנו יד ביד,

בדרך לא סלולה .

חרשנו שדה.

זרענו אופק.

כבשת לב.

קרעתי ברך.

היום, חלפנו כזרים

החיים

עמירס