צלחת שיוף למכשיר פדיקור בריו

היצרן ממליץ בשימוש סביר להחליף את צלחת השיוף למכשיר הפדיקור בריו פעם בשנתיים